สวัสดี คุณลูกค้า

8 อันดับ หนังสือกฎหมาย อันไหนดี หาซื้อ | รุ่นไหนดี? ปี 2023

ราคาพิเศษมาแนะนำลูกค้าที่น่ารัก ราคาที่ไม่แพง เราขอแนะนำ หนังสือกฎหมาย  สินค้าออนไลน์  ราคาถูกที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา สั่ง หนังสือกฎหมาย  ไป ถูกจนไม่น่าเชื่อ สินค้าใส่ซองกันกระแทกมาตอนจัดส่งให้ด้วย ส่งเร็วทันใจ คุณภาพเยี่ยมพอดีเห็น ลดราคาลงมาอีก ซื้อเลย สินค้าไม่เสียหาย มีคุณภาพ จัดส่งรวดเร็ว คุณภาพเยี่ยม ได้รับสินค้าแล้วดีใจมาก ตรงตามต้องการในรุป ไม่พบปัยหาเลยกับทางร้านค้า

     
หากคุณกำลังมองหาหนังสือกฎหมายพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลาย เราขอแนะนำให้รู้จักกับนวัตกรรมหนังสือกฎหมายชั้นเลิศจากแบรนด์ผู้ผลิตที่คร่ำวอดอยู่ในวงการ โดยแต่ละชนิดมีทั้งแบบ หนังสือกฎหมาย ซึ่งวันนี้ทางเราจึงจัดอันดับ แนะนำ หนังสือกฎหมาย ที่ตอบโจทย์กับตัวคุณมาให้เลือกกันแล้วดังนี้

ส่งด่วน ชีทราม LAW1101,LAW1001 (LA 101) หลักกฎหมายมหาชน @sheetandbook

ส่งจาก : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รีวิว : 850
stock : 109668
ราคา : 43 บาท
คะแนน : 4.9
รายละเอียด

ชีทราม LAW1101,LAW1001 (LA 101) หลักกฎหมายมหาชน
วิชานี้มีตัวเลือกต้องการชีทข้อสอบ หรือ ชีทสรุปเนื้อหา

เล่มข้อสอบ (สีขาวแดง,ชีทแดง)

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/64

เฉลยข้อสอบ 23 ภาคล่าสุด 1/64 S/63 1/63 ฯลฯ

ข้อสอบอัตนัยมีทั้งหมด 3 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

เล่มสรุป (สีน้ำเงิน,ชีทสรุป)

บทนำ
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 3 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ
บทที่ 5 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 6 บทบาทและความสำคัญของกฎหมายมหาชน
บทที่ 7 นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 8 หลักการของกฎหมายมหาชน องค์กร และบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายมหาชน
บทที่ 9 การจัดองค์กรทางปกครอง
บทที่ 10 การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและฝ่ายปกครอง

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

#ชีทราม #หนังสือสอบราม #ชีทแดง #ชีทสรุปราม #ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป ดาราพร ถิระวัฒน์

ส่งจาก : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รีวิว : 242
stock : 818
ราคา : 234 บาท
คะแนน : 4.9
รายละเอียด

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป ดาราพร ถิระวัฒน์
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2565
จำนวนหน้า: 370 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164041011


คำนำเบื้องต้น

"การศึกษาย่อมมุ่งหมายถึงการแสวงหาสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่ศึกษา"
จิตติ ติงศภัทิย์ (หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, ๒๕๔๒ น.๑๗)
ตำรา "กฎหมายหนี้ :หลักทั่วไป" เล่มนี้เป็นผลมาจากการศึกษาหาความรู้ที่ผู้เขียนได้
ศึกษาจากครูที่มีชีวิต และจากครู "หนังสือ" โดยเฉพาะครูหนังสือ (ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาอังกฤษ) ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักเหตุผลของกฎหมายหนี้ ที่ผู้เขียนได้ศึกษา
รณา ตั้งคำถามที่น่าสงสัยและหาคำตอบอันชัดแจ้งจากเหตุผลของด้วกฎหมา
กฎหมายหนี้เป็นหลักกฎหมายที่เป็น "นิติศาสตร์โดยแท้" เนื่องจากเป็นหลักของเหตุผลความ
ถูกต้องที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ผู้เขียนมีโอกาสได้ศึกษาตำราดำอธิบายหลักกฎหมายหนี้หลายเล่ม ทั้งที่เป็นตำราของ
นักกฎหมายไทยและนักกฎหมายต่างประเทศ พบว่าความรู้ของหลักกฎหมายหนี้มีการเขียน
อธิบายเชิงหลักข้อความคิด (concep!) ต่างๆ ตัวอย่าง ตำรากฎหมายชุดหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องของกฎหมายลักษณะหนี้ หลักทั่วไปคือ ตำราชุด "กฎหมายแพ่ง : หนี้-
(Traite de Droit Civil : Les Obigations) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Jacques GHESTIN,
Professeur emerite de I'Universite Paris I (Pantheon - Sorbonne) ที่มีหลายเล่มหลายตอน
แก่ La formation du contrat, 3 ed.1993 ; Les effets du contrat, 3 ed.2001 ;
a la responsibilite, 2 ed. 1998 ; Les conditions de la responsibilite, 1998 ; Le regime des
creances et des dettes, 2005 ซึ่งเป็นหนังสือคำอธิบายในทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมาย
ความคิดของนักกฎหมาย ตลอดจนตัวอย่างดำวินิจฉัยของศาล โดยเฉพาะเล่มสุดท้ายที่ทำให้
ผู้เขียนตระหนักว่ายังมีความรู้อีกมากที่ต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นหนังสือที่กลุ่ม
กกฎหมายได้ระคมความคิดและจัดทำเป็นคำอธิบายเชิงหลักการของสิทธิทางหนี้แล
วามรับผิด ที่มีการศึกษาเปรียบเทียบหลักการของสิทธิทางหนี้ได้อย่างลึกซึ้งเป็นอันม
เข้าใจหลักการและเหตุผลของกฎหมายลักษณะหนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงได้พยายาม
บรวมองค์ความรู้ของหลักกฎหมายหนี้และถ่ายทอดออกมาในรูปของตำราเพื่

หลักการทั่วไปและการปรับใช้หลักกฎหมายของตาลตามตัวอย่างดำพิพากษาฎีกาที่ได้ตัดสรร
มาประกอบการอธิบายถึงหลักกฎหมายในมาตราต่างๆ
คุณค่าทางวิชาการใด ๆ ของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบเป็นอาจาริยบูชาแต่ครู
๓ ท่านคือครูจิตติ งภัทิย์ ครูผู้กำหนดให้ผู้เขียนสอนและศึกษาวิชากฎหมายนิติกรรมสัญญา
และหนี้ ครูปรีตี เกษมทรัพย์ ครูผู้วางแผนการศึกษาให้ผู้เขียนไปศึกษากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศส
อันเป็นแหล่งวิชาการทางกฎหมายแพ่ง ครูโสภณ รัตนากร ครูผู้มอบความไว้วางใจให้ผู้เขียน
เป็นผู้ช่วยสอนวิชากฎหมายหนี้ที่สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา
ส่วนคุณประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่ครอบครัว สามี
และลูก ๆ ทั้งสามคนผู้เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนตลอดมา
ความบกพร่องใด ๆ ของตำราเล่มนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียวและขอขอบคุณ
ล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำจากผู้อ่านทุกท่าน
ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์

สารบาญ

บทที่ ๑ บทนำ..
๑. ความหมายของ "หนี้"
๒. ประเภทของหนี้
๓. ลักษณะความผูกพันของลูกหนี้.
๔. ลักษณะของสิทธิทางหนี้.
๕. ความแตกต่างระหว่างสิทธิทางหนี้และทรัพยสิทธิ
๖. รากฐานความสัมพันธ์ทางหนี้ : การใช้สิทธิโดยสุจริต
บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้..
ด. กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอน.
๑.๑ ลักษณะของทรัพย์ที่ไม่แน่นอน: ทรัพย์ทั่วไป
๑.๒ ผลตามกฎหมายของทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้เมื่อเป็นทรัพย์ที่แน่นอน
๒. กรณีหนี้เงิน
๒.๑ หนี้เงินที่กำหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ.
๒.๒ หนี้เงินเป็นเงินตราที่ยกเลิกไมใช้แล้ว
๓. กรณีการอันพึงชำระหนี้มีหลายอย่าง
บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้.
๑. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้..
๑.๑ หนี้ถึงกำหนดเวลาชำระแล้ว.
๑.๒ ข้อพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับกำหนดเวลาชำระหนี้.
๑.๓ ลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้.
๒. หลักการผิดนัดของลูกหนี้.
๒.๑ หลักการเป็นลูกหนี้ผิดนัด
๖.๒ ข้อยกเว้นที่ทำให้ลูกหนี้ยังไม่ตกเป็นลูกหนี้ผิดนัต.
(๑) ข้ออ้างตามมาตรา ๒o๕.
(๒) เจ้าหนี้ผิดนัด

รายละเอียด

รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ... รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน

● จำนวนหน้า : 1,092 หน้า
● ขนาด : 15.2 x 21.9 x 5.1 เซนติเมตร
● พิมพ์ : ขาวดำ

●สารบัญ
ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ภาค ๒ ความผิด
ภาค ๓ ลหุโทษ
รวมพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจชำระใหม่
บรรพ ๑ หลักทั่วไป
บรรพ ๒ หนี้
บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
บรรพ ๕ ครอบครัว
บรรพ ๖ มรดก
รวมกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

**เมื่อได้รับสินค้าแล้ว **
“กรุณาถ่ายวิดิโอตอนแกะสินค้า”(คลิปต่อเนื่อง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมกับทางร้าน เช่นสินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย
หากไม่มีวิดิโอยืนยัน ทางร้านจะไม่รับเคลมทุกกรณีค่ะ


#หนังสือกฎหมาย #ประมวลกฎหมาย #กฎหมายอาญา #ประมวลกฎหมายอาญา #กฏหมายทั่วไป #กฏหมายใกล้ตัว #กฎหมายทุกมาตรา #อ่านกฎหมาย #กฎหมายแรงงาน #สอบทนาย #แรงงาน #แพ่ง #กฎหมายแพ่ง #แพ่งและพาณิชย์ #กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา #การค้าระหว่างประเทศ #TheLawGroup

Law Note สรุปย่อกฎหมายปกครอง

ส่งจาก : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รีวิว : 203
stock : 542
ราคา : 135 บาท
คะแนน : 4.9
รายละเอียด

Law Note สรุปย่อกฎหมาย 🥰🌷🍋

✅ กฎหมายปกครอง

🌻 สรุปหลักกฎหมาย กระชับเข้าใจง่าย
🌻 ฎีกาน่าสนใจ + รูปภาพประกอบ
🌻 สไตล์ Mind Map & Visual Note

📍 จำนวน 85 หน้า
📍ขนาด A5 เข้าเล่มสันเกลียว

🌈 เข้าใจง่าย จำได้นาน ต้องอ่าน Law Note

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มานิตย์ จุมปา

ส่งจาก : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รีวิว : 194
stock : 845
ราคา : 261 บาท
คะแนน : 5
รายละเอียด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป มานิตย์ จุมปา
ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 20 : 2564
จำนวนหน้า: 321 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
9789740337744

หลักกฎหมายมรดกโดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

ส่งจาก : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รีวิว : 98
stock : 2
ราคา : 257 บาท
คะแนน : 5
รายละเอียด

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ ๑ การรับมรดก
บทที่ ๑ กองมรดก
บทที่ ๒ ทายาท
บทที่ ๓ การรับมรดกแทนที่
บทที่ ๔ การเสียสิทธิในการรับมรดก
ส่วนที่ ๒ พินัยกรรม
บทที่ ๑ หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม
บทที่ ๒ แบบของพินัยกรรม
บทที่ ๓ ผลของพินัยกรรม
บทที่ ๔ ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ส่วนที่ 3 ผู้จัดการมรดก
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786164881952
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 607 กรัม
จำนวนหน้า : 278 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : มิถุนายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด


1. กฎหมาย–ภาษา. 2. กฎหมาย–ไทย–ภาษา.

KPT92

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร
ฉบับพิมพ์ครั้งที่: 13
บาร์โค้ด: 978-616-314-7196
ขนาด: 8 หน้ายก
จำนวนหน้า: 276 หน้า
ปีที่พิมพ์. 2564
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์#กฎหมาย#นักศึกษา
รายละเอียด

รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ...รูปเล่มแข็งแรง เปิดใช้งานได้สะดวก ตัวหนังสือภายในเล่มมีขนาดที่เหมาะสม อ่านได้ชัดเจน

● จำนวนหน้า : 820 หน้า
● ขนาด : 14.5 x 21 x 4 เซนติเมตร
● พิมพ์ขาวดำ


**เมื่อได้รับสินค้าแล้ว **
“กรุณาถ่ายวิดิโอตอนแกะสินค้า”(คลิปต่อเนื่อง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมกับทางร้าน เช่นสินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย
หากไม่มีวิดิโอยืนยัน ทางร้านจะไม่รับเคลมทุกกรณีค่ะ


#หนังสือกฎหมาย #ประมวลกฎหมาย #กฎหมายอาญา #ประมวลกฎหมายอาญา #กฏหมายทั่วไป #กฏหมายใกล้ตัว #กฎหมายทุกมาตรา #อ่านกฎหมาย #กฎหมายแรงงาน #สอบทนาย #แรงงาน #แพ่ง #กฎหมายแพ่ง #แพ่งและพาณิชย์ #กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา #การค้าระหว่างประเทศ #TheLawGroup